Mantolama

Yapıların dış ortamlara karşı ısı transferini minimuma indirmek için mantolama yapmak gerekir, ısıtma ve soğutma enerji tüketimlerini azaltma amacıyla mantolama yapmak gerekir. Isı yalıtım levhaları ile kaplanması bir mantolama uygulamasıdır. Isı yalıtımı yapılmamış (mantolamasız) betonarme binalarda, oluşan ısı köprüleri sebebi ile üretilen enerjinin %50-%60 ‘ından yararlanılamadığı görülmektedir.. Mantolama (Isı yalıtımı) uygulamasındaki amaç bu enerjiden mümkün olduğunca fazla yararlanabilmektir. Günümüzde, gelişen teknikler, ısı yalıtımı (mantolama) uygulamasından alınan verimin artmasını ve enerjinin verimliliği yaratılmasını sağlamıştır.Yapıda oluşan ısı köprülerinin oluşumunu engellemekte en verimli sistem olan (Dışarıdan Yalıtım) Mantolama uygulamasında çeşitli yoğunluklarda Polistiren veya Taşyünü Levhalar kullanılmaktadır.

Sıvalı veya sıvasız her türlü zemine rahatlıkla uygulanabilen bu sistem ile yapılarda istenilen enerji verimliliği mantolama yapılarak sağlanmış olmaktadır.

Mantolama ne kadar sürede kendini amorti eder ?

Mantolama , çok yüklü bir maliyet getirmeden yapılan bir yatırım gibidir.Tekniğine uygun olarak yapılan mantolama uygulamalarıyla binalarda % 50 oranında daha az yakıt tüketerek ısıtma ve soğutma sağlanabilir. Mantolama için harcanan para 3-5 yıl gibi bir sürede kendisini amorti etmektedir. mantolama sektörünün sürekli büyümeye ve gelişmeye açık olması sebebiyle, yapılarda enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için koşullar daha da kolaylaşmaktadır. Mantolama yasal zorunluluktur.

%50

Yakıt Tasarrufu Sağlar

Ara